Veelgestelde vragenMomenteel bedragen de kosten € 275,00 op jaarbasis.
Dit wordt via een automatisch incasso 11 maal per jaar geïnt (€ 25,00 per keer).
Iedere maand wordt er een incasso uitgevoerd behalve de maand augustus!
In principe kan iedereen met een lichte enkelvoudige of meervoudige beperking deelnemen. Er is echter wel de voorwaarde dat de deelnemer zich zelfstandig kan omkleden of dat er een begeleider mee komt die hierbij helpt.
Helaas zijn de zwembaden beperkt in het aanbod van mindervalide voorzieningen, zoals toiletten, omkleedruimtes en water rolstoelen, waardoor wij helaas een minder aantal deelnemers in een rolstoel kunnen helpen.
Ja dat kan. Uiteraard is dit niet voor iedereen van toepassing.
Een aanvraag voor vergoeding via het Jeugdfonds Sport moet via een intermediair geregeld worden. Daarnaast is er een kleine maandelijkse bijdrage van € 5,00 via een automatisch incasso.
Dit wordt ook door MEE Rotterdam Rijnmond gedaan.
Helaas hebben wij een wachtlijst voor kinderen. Dit komt omdat er binnen de regio een tekort aan aanbod is van zwemactiviteiten. De lengte van de wachtlijst is erg afhankelijk van de activiteit en is niet een vaste duur. Voor de kinderactiviteiten is er een langere wachtlijst als voor andere activiteiten. Ook het zwemvaardigheidsniveau is mede bepalend hoe lang de wachtlijst is.
Wij huren de zwembaden waar wij zwemmen. Als er niet gezwommen wordt, moeten wij toch de huur betalen. Daarom is het jaarbedrag vast, en moet u ook betalen als er niet wordt gezwommen. 
Wij geven zoveel mogelijk individuele aandacht tijdens de zwemactiviteiten. Dit doen wij door groepjes van maximaal 5 kinderen te hebben. Om de veiligheid te waarborgen MOET er een volwassen begeleider mee het water in totdat wij aangeven dat het niet meer nodig is. Ons doel is het kind te leren hoe het zichzelf op een veilige manier naar de kant kan begeven.
 
Ja dat moet, todat wij aangeven dat dit niet meer nodig is!
Onze docenten begeleiden de kinderen individueel. Omdat de kinderen in groepjes zwemmen en sommige kinderen meer begeleiding nodig hebben als anderen, kan de docent niet alle kinderen tegeijk begeleiden. Daarom moet er voor de veiligheid een begeleider bij alle kinderen zijn.
Dat is een lastige vraag die voor iedereen verschillend beantwoord moet worden.
Ja wij proberen de kinderen zwemvaardigheden bij te brengen, maar of dat bij alle kinderen tot een zwemdiploma leid is niet te garanderen. Als dat wel kan laten wij de kinderen afzwemmen voor het Nationale Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
Voor meer informatie hierover kunt u het beste terecht bij de badleiding.
Er kan niet direct bij ZwemGym aangemeld worden. Aanmelden bij kan uitsluitend via MEE Rotterdam Rijnmond. Hier kunt u terecht voor sportadvies en wordt gekeken bij welke organisatie u het beste terecht kunt. Mogelijk is dat bij ZwemGym.
U kunt de sportadviseurs van Mee Rotterdam Rijnmond vie deze link bereiken.
Nee dat gaat helaas niet. Wij willen alle activiteiten alleen beschikbaar maken voor kinderen met een beperking, omdat die weinig andere megelijkheden hebben.
Ja  als u wil stoppen moet u dat via een mail mededelen! U ontvangt dan een bevestiging van uw uitschrijving en tevens wat de opzegtermijn is. 
Als u dit niet doet, blijft de automatisch incasso doorlopen. Tevens blijft er een plek voor u of uw kind bezet, waardoor de wachtlijst onnodig lang is.
Wij maken gebruik van een elektronisch registratie systeem. Het pasje wordt iedere keer gescant zodat wij weten wie er zijn. Dit doen we om ingeval van een calamiteit te weten wie er aanwezig zijn bij onze activiteiten. Daarnaast weten we daarmee ook hoe vaak iemand afwezig is.
In principe kan iedereen met een lichte enkelvoudige of meervoudige beperking deelnemen. Er is echter wel de voorwaarde dat de deelnemer zich zelfstandig kan omkleden of dat er een begeleider mee komt die hierbij helpt.
Helaas zijn de zwembaden beperkt in het aanbod van mindervalide voorzieningen, zoals toiletten, omkleedruimtes en water rolstoelen, waardoor wij helaas een minder aantal deelnemers in een rolstoel kunnen helpen.
Helaas hebben wij een wachtlijst voor kinderen. Dit komt omdat er binnen de regio een tekort aan aanbod is van zwemactiviteiten. De lengte van de wachtlijst is erg afhankelijk van de activiteit en is niet een vaste duur. Voor de kinderactiviteiten is er een langere wachtlijst als voor andere activiteiten. Ook het zwemvaardigheidsniveau is mede bepalend hoe lang de wachtlijst is.
Er kan niet direct bij ZwemGym aangemeld worden. Aanmelden bij kan uitsluitend via MEE Rotterdam Rijnmond. Hier kunt u terecht voor sportadvies en wordt gekeken bij welke organisatie u het beste terecht kunt. Mogelijk is dat bij ZwemGym.
U kunt de sportadviseurs van Mee Rotterdam Rijnmond vie deze link bereiken.
Ja  als u wil stoppen moet u dat via een mail mededelen! U ontvangt dan een bevestiging van uw uitschrijving en tevens wat de opzegtermijn is. 
Als u dit niet doet, blijft de automatisch incasso doorlopen. Tevens blijft er een plek voor u of uw kind bezet, waardoor de wachtlijst onnodig lang is.
Wij maken gebruik van een elektronisch registratie systeem. Het pasje wordt iedere keer gescant zodat wij weten wie er zijn. Dit doen we om ingeval van een calamiteit te weten wie er aanwezig zijn bij onze activiteiten. Daarnaast weten we daarmee ook hoe vaak iemand afwezig is.
Momenteel bedragen de kosten € 275,00 op jaarbasis.
Dit wordt via een automatisch incasso 11 maal per jaar geïnt (€ 25,00 per keer).
Iedere maand wordt er een incasso uitgevoerd behalve de maand augustus!
Ja dat kan. Uiteraard is dit niet voor iedereen van toepassing.
Een aanvraag voor vergoeding via het Jeugdfonds Sport moet via een intermediair geregeld worden. Daarnaast is er een kleine maandelijkse bijdrage van € 5,00 via een automatisch incasso.
Dit wordt ook door MEE Rotterdam Rijnmond gedaan.
Wij huren de zwembaden waar wij zwemmen. Als er niet gezwommen wordt, moeten wij toch de huur betalen. Daarom is het jaarbedrag vast, en moet u ook betalen als er niet wordt gezwommen. 
Wij geven zoveel mogelijk individuele aandacht tijdens de zwemactiviteiten. Dit doen wij door groepjes van maximaal 5 kinderen te hebben. Om de veiligheid te waarborgen MOET er een volwassen begeleider mee het water in totdat wij aangeven dat het niet meer nodig is. Ons doel is het kind te leren hoe het zichzelf op een veilige manier naar de kant kan begeven.
 
Ja dat moet, todat wij aangeven dat dit niet meer nodig is!
Onze docenten begeleiden de kinderen individueel. Omdat de kinderen in groepjes zwemmen en sommige kinderen meer begeleiding nodig hebben als anderen, kan de docent niet alle kinderen tegeijk begeleiden. Daarom moet er voor de veiligheid een begeleider bij alle kinderen zijn.
Dat is een lastige vraag die voor iedereen verschillend beantwoord moet worden.
Ja wij proberen de kinderen zwemvaardigheden bij te brengen, maar of dat bij alle kinderen tot een zwemdiploma leid is niet te garanderen. Als dat wel kan laten wij de kinderen afzwemmen voor het Nationale Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
Voor meer informatie hierover kunt u het beste terecht bij de badleiding.
Nee dat gaat helaas niet. Wij willen alle activiteiten alleen beschikbaar maken voor kinderen met een beperking, omdat die weinig andere megelijkheden hebben.
Terug naar boven